NovoMiloševačka Slika dana - 02.06.2005

Gaće od 6 pola...

Gaće od šest pola...

    Opis: Gaće je "uslik'o" Nikola Budišin, budući Pravoslavni sveštenik ( trenutno , pored studija, predaje Veronauku u našoj Osnovnoj školi... )...
     Da bi Vam pomog'o da s'vatite kol'ke su to dimenzije, pogledajte u "doljni" deo slike, "di" vidite noge odrasle osobe, a u "gornji", prste od iste te osobe koji "držidu" gaće...
     Postoji priča da je jedno jutro Lala iziš'o na "gonk", pa mu se učinilo da mu je beli oblak pokrio "avliju", kad ono - njegove gaće se "belidu naštrik"...
     Pit'o sam starije ljude ( one koji su "nosili" te gaće... ), kako to izgleda, kad i' obučeš, pa mi je jedan rek'o:

  • Ta jako fino, prvo "držidu" 'ladovinu, a kad se šetaš, a one ti "pravidu veter izmed" nogu...
  • Copyright © - - All right reserved
    Link sponzora   Link sponzora

      ...
    Arhiva Slika dana:

    - po godinama !!!