NovoMiloševačka Slika dana - 29.06.2005

Čobanska posla...

Čobanska posla...

    Opis: Fotografija saradnika - Saše Stokića i baš je dobra; pogledajte "ravan 'oriznat, nigdi 'lada nema", trava na "ledinu", u gro-planu "čoban sas štapom", na "čijom doljnom" kraju je kuka za 'vatanje ovaca, a iza njega neizbežni "pulin", ovoga puta "beli" - prava banatska "slika i prilika"...
     Sem muže ovaca, u toku dana čobani su uglavnom slobodni, jer "pulini pazidu" na ovce. Pored paše, ovce se "moradu" voditi na "pojilo", pa sad' dal' je to "kakav" kanal il' "valov" od bunara - svejedno. Obično se na tim mestima čobani "okupljadu", pa tu "padne divan", turnir u 'rvanju il' "neDaj" Bože, čak i svađa, al' to je retko - uglavnom se šale "smišljadu"...
     Tako je "jedared" čobanima ostalo pasulja od ručka, "ondak" su ga dobro "osolili" i dali "pulinima da se najededu". Pulini žedni - sve "kevću", a ovi im "nedajedu" vode. Kad stignu do pojila, "ondak" čobani "ispraznidu" valov, pa brzo "okrećedu" vreteno od bunara, da bi voda bila što 'ladnija. Kad najzad pustitu kerove da "pijedu", "ondak" im je voda tako "zdravo" 'ladna, da "počnedu da lajedu" na nju, što "silno" zaba'lja čobane...

Copyright © - - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!