NovoMiloševačka Slika dana - 19.08.2005

Grb Karlova...

Grb Karlova...

    Opis: Na "stranicu" ovog sajta - Gde i šta smo?, u opisu grba Karlova, koji je nast'o u periodu "Velikokikinskog" dištrikta ( 1776 - 1876... ), "stoji" ( o'de prevedeno "po" miloševački... ):

     Karlovo su naselili demilitarizovani graničari Srbi, koji su uglavnom branili Austrougarsko carstvo od Turske imperije, te otud' u vidu lava, koji u jednoj ruci drži sablju, a u drugoj posečenu tursku glavu je simbolično predstavljena uloga i ugled tada'nji' vojnih formacija. U periodu naseljavnja je deo doseljenika ost'o, uz određene privilegije, što je predstavljeno u vidu rala i metalnog pluga, a za one koji nisu 'teli da "žividu" tak'im načinom života, put je "vodijo" na sever, što je predstavljeno zvezdom Severnjačom iznad mača, koja je na "grb" u odnosu na "vertikalnu simetralu", tačno posta'ljena pod odgovarajućim uglom u odnosu na pravac karlovačkih, dužni' ulica.. To doba je najbolje opisao Crnjanski u Seobama...

     Kad' sam "bijo" na "fukciji precednika" opštine Novi Bečej, Srpsko-Ukrajinsko društvo je pokrenulo inicijativu o bratimljenju dva Bečeja ( Starog i Novog... ) sa Oleksandrijom, gradom u Ukrajini, koji je 70 godina im'o naziv - Bečej. Pretpostavka je bila da su baš te predele naselili naši graničari, koji nisu 'teli da ostanedu o'de "kav" zemljoradnici, što je ponavljam Crnjanski napis'o u Seobama. Recimo, jedno manje mesto pored tog grada, je dugo imalo naziv - Bašaid...
     I tako smo kolega iz Starog Bečeja i ja u ime Novog Bečeja, bili domaćini jednoj desetočlanoj delegaciji iz pomenutog grada. "Sas" kolegom iz "budućog" bratskog grada sam se sporazumev'o "po ruski" i stalno sam insistir'o da čujem barem neku srpsku reč il' ime il' prezime il' barem toponim iz ovi' "krajova", no nije "vredilo" - ničeg nije mog'o da se seti...
     Baš tog' dana mi se rodila mlađa ćerka, pa sam mor'o da častim i Bogami, Ukrajinci baš mogu "dobro da povučedu", sreća u moje drugove, pa su mi pomogli - Moma Ludaja ( više puta pominjani "diriktor" Poleta IGK, Beodran poreklom, tad' još i na "fukciji" člana opštinskog Izvršnog odbora... ) je "drž'o pod kontrolu celo jedno krilo" Ukrajinaca za "astalom", tako da je bilo "zdravo" veselo i bučno...
     U "jedan momenat", taj kolega Ukrajinac me značajno pogleda, onako pod velikom "doznom maligana", lupi se po čelu i kaže ( u slobodnom prevodu... ):

 • Ipak ima nešto..., mi u "našom" delu Ukrajine, nemamo poseban izraz za reči: VESELITI, LUMPOVATI, BEKRIJATI, MULATOVATI..., neg' kažemo - SRBOVATI !!!

 •     Eto šta im je samo "ostalo iz odavde"...

  Copyright © - - All right reserved
  Link sponzora   Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po godinama !!!