NovoMiloševačka Slika dana - 25.08.2005

Kumrija u ranu zoru...

Kumrija...

    Opis: "Divija" golubica, "gugutka", "kumrija"...
     Pored ostali' ptica, "kumrija" je karakteristična i za naše krajeve...
     Od važni', životni', neophodni' "caka", svako seosko dete, kad nauči da žviždi usnama, pa "ondak uPrste", mora da "savlada i tekniku" imitiranja "kumrijinog huka", sklopeći "obadve" šake "jednu u drugu", duvajući u razmak "izmed" palčeva...
     Evo jednog odlomka, iz monodrame - Krilata kobila, na temu "lalinski' istina":

  • A šta vredi čoveku da se "popne" na vr' jablana, kad mu se i tamo "kumrija" usere "naGlavu"...
  • Copyright © - - All right reserved
    Link sponzora   Link sponzora

      ...
    Arhiva Slika dana:

    - po godinama !!!