NovoMiloševačka Slika dana - 28.09.2005

Zajtra I...

Zajtra I...

    Opis: Centar sela, juče "zajtra" u "pogledu" od Beodre. Osim sijalica po banderama, svetleći objekti levo i desno od "druma" su autobuska stajališta, s' tim da je desno u nastavku "plus" Cokina "trafika". Ono što se "žuti" desno od "savobraćajnog" znaka je zgrada pošte...
     Taman sa 'teo da Vam pokažem kako selo "mirno izgleda" u rane jutarnje sate i opišem kako se od "zvukova" samo "čujedu" petlovi kako "kukuričedu", kad mi je u "kadar sas desne" strane, "uletijo kamijon" od Mlekobela i "napravijo" ove "šare" - tako da "neBrinete" - nisu nikak'e nečiste sile "uPitanju"...
     Kad' smo bili mladi lovci, "jaj i pajtaši" smo se "jedared" dogovorili da idemo u lov "na srndaća". Skup je "bijo" dogovoren u tri "zajtra" kod Mome Ludaje "ispirdKuće". U dogovoreno vreme sam otiš'o kod njega i dok se on sprem'o, seo sam "naKlupu" i uživ'o u "sevoski" jutarnji mir i tišinu, kad' eto ga Žika učitelj, otac od Braneta Čerkeza, koji je treb'o da ide "sas" nama u lov. Pozdravim ga "sas dobroJitro" i pitam ga, dal' je Brane ust'o, kad on iznenađeno kaše:

 • Pa..., Brane još nije ni doš'o kući...

 •     Kako je to "kaz'o", kad čujemo kako dvojica vičedu "uSav" glas, trkajući se od "bendzinske" pumpe ka nama, kad ono baš Brane i Momin brat Žika Ludaja - pijani "k'o čepovi". Kad' su stigli onako zadihani, Brane se o'ma "štrecno" kad je "vidijo" oca i poč'o da se pravda:
 • Pa..., idemo u lov..., pa računam - šta da "ležem"!!!

 •      Ovaj se samo okren'o ka kući, uz komentar:
 • Id'te u peršun!!!

 •     Pokuš'o sam da pošaljem Braneta da ide kući da spava, no nikako nije 'teo - u lov, pa u lov i dobro, odemo još po Živiceu Radaša, koji nam je "bijo" određeni "vodič za odstrel, pa pravac "uAtar"...
       Živici baš i nije "bilo pravo" što u lov vodimo jednog "ožderanog", al' kad je čuo da nije "oružan, malko" se "smirijo" i sve češće je "sas" simpatijama gled'o u Braneta kako mu je "lošo". Kad' smo u Delečir stali da dogovorimo "taktiku", gledajući "terene priko durbina", zadnja desna vrata od "afta" se polako otvoriše i evo ga - stiže Čerkez, sve vatajući se vrata, zadnja pa prednja i kad' je doš'o do "haube, ondak se onako opružio prikoNje". Smeškajući se, Živica mu oduševljeno kaže:
 • Ej krv ti tvoju..., što sam ja vol'o da "žderem" kad' sam "bijo" mlad tako "kav" ti..., "stalno" sam "bijo ožderan"..., isti sam "bijo kav" ti!!!

 •     Tak'o poređenje baš i nije prijalo Branetu i on nastavi da 'ladi glavu na "plek" od haube, kad Moma uze jedno balonče od tri litre vode, napije, pa doda meni. Gleda to Živica pa pita:
 • Kako možete da pijete vodu "na gladno srce" ...pa pogleda sažaljivo u Braneta i nastavi:... doduše i ja sam tako "zajtra" pijo vode - DOK SAM "COLJO"...
 • Copyright © - - All right reserved
  Link sponzora   Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po godinama !!!