NovoMiloševačka Slika dana - 11.11.2005

Jake magle...

Jake magle...

    Opis: Zadnji nekol'ko dana su karakteristični po jakim jutarnjim maglama...
     Stanomir Bodroški je "na Crnu Baru" ( područje 'atara, na 5-om kilometru od sela, ka Novom Bečeju... ) im'o jedan od ekonomski najjači' salaša - dok se nije "propijo". Pre neg' što je sve to rasprod'o i "kupijo" kuću "u Miloševo", najveći problem mu je "bijo" kad se "oždere digođ u selo", pa noćom peške treba da se vrati na salaš...
     "Drumom" il' prugom je bilo "najcigurnije", no šta ako ga "neki neUgleda", pa ga opali "sas kakvom limuzinom" il' "neDaj" Bože "prigazi" lokomotiva, pa se uvek vrać'o najkraćim "putom i to priko" ledine...
     U zavisnosti od vremenske "situvacije", im'o je različite taktike oko orijentacije, pa mu je najlakše bilo kad' je nebo "brez" oblaka il' kad' je mesečina...
     Kad' je oblačno, pa još pada kiša il' sneg, orijentis'o se "po vetrovima" - uvek je "tvrdijo" da "uTaj deo 'atara postojidu" samo dva vetra i to 'ladniji "Severac" i topliji "Bašaidac". Kod prvog, trebalo je da ide u tak'om smeru, da mu "veter" najviše "piri" tačno iza desnog "uveta" i glave, a kod drugog pravo u "bušu" od levog. Ta vrsta orijentacije je uvek bila delotvorna, međutim nije "važila" kad' se "nadere od mekinjare" ( rakija "spravljana" od kukuruzne "prikrupe", kvasca i šećera - zakonom zabranjena... ), jer mu "ondak" glava "utrne i bridi", a uši "goredu", pa nije mog'o da osteti "sas" koje strane mu "zebe". Tad' je im'o dve podtaktike: prva da "turi" prst u usta, pa ga tako vlažnog digne "uVis" da oseti "sas" koje strane najviše zebe, a ako je bilo "zdravo" 'ladno, pa ga je mrzilo da vadi ruku "izDžepa", "ondak" je zabaciv'o glavu "unatrag", pa se okreć'o "uKrug, dogud" ne oseti da mu "veter" najviše "piri u buše" od nosa...
     Ipak, najteže mu je bilo kad' je tmurno, a jaka magla, jer "ondak" nema ni vetrova, pa je u tak'im "situvacijama" nekolk'o puta zalut'o il' jednostavno "prilegno u kakav jendek"...
     "Zajtra", čim osvane, lako bi naš'o put do salaša, a ostali ukućani bi ga "pravdali sledećim":

  • Jedino mora biti da ga je i opet ta "magla" - SKROZ ZABUNILA !!!
  • Copyright © - - All right reserved
    Link sponzora   Link sponzora

      ...
    Arhiva Slika dana:

    - po godinama !!!