NovoMiloševačka Slika dana - 13.01.2007

Najstariji fosil u NM, a i šire...

Najstariji fosil u NM, a i šire...

    Opis: "NaSliki" je 'odnik u "Kaštilj, sas severno-istočne" strane i to "naSprat"...
    "Kav" što vidite, "dolena" je "udaren" mermer, za koji sam "čuvo" da je prilikom gradnje "dovežen" čak iz Erdelja ( Rumunija... ). Kažem čak, jer "uTo vreme" nije bilo željeznice, neg' se sav materijal vuk'o na zaprege "sas volovima"...
    Ono što je posebno interesantno, su "mlogobrojni" fosili "poTim" mermernim pločama, za koje samo mogu da pre'postavim da su stari više "milijona" godina...

    Na "fotografiju" je jedan puž, a da bi stekli pravu "sliku", mogu samo da Vam pojasnim da u "prečnik ima, atprilike okolo 25 cantimetara", pa "ondak" možete zamisliti, kako su "pužovi" nekad bili "veliki"...

Copyright © - - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!


        Ova Slika dana, al':