NovoMiloševačka Slika dana - 27.01.2007

Zapisi iz Karlovačke Crkve...

Zapisi iz Karlovačke Crkve...

    Opis: Evo još 'ednog priloga "našog" vrednog veroučitelja i teolaga - Nikole Budišinog, a "na temu" iz istorije Karlova...
    Naime, pronaš'o je da nas je 1889-te godine, 9-tog "sektembera", "posetijo" Preosvešteni Episkop Temišvarski, Gospodin Georgije Branković...
    Takođe nam je posl'o i mapu Banata "izTog" doba:

    Tekst možete pročitati u "pdf format", ako "kliknete ovdena"...

Copyright © - Nikola Budišin - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!


        Ova Slika dana, al':