NovoMiloševačka Slika dana - 23.04.2007

Panorama sas nadvožnjaka...

Panorama sas nadvožnjaka...

    Opis: Mada je "teknika" stra'ovito napredovala, kako "gud" se trudili "vizualno je zdravo jako" teško u'vatiti sve detalje mesta koje se fotografiše. Evo pokušaja da se kroz takozvanu panoramu "predstavidu" karakteristična mesta u "našo selo", kroz jedan mali serijal...
    Najdostupnija visinska tačka "kodNas" je nadvožnjak na "regionalni drum" Kikinda - Novi Sad, a iznad željezničke pruge Novo Miloševo - "Subatica"...
    Evo panorame od 360 stepeni "sas" tog nadvožnjaka...

    Napomena - da bi je vidl'i celu, "prePušavajte" strelice za levo - desno ispod fotografije...

Copyright © - - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!


        Ova Slika dana, al':