NovoMiloševačka Slika dana - 01.11.2008

Kiša iz magle...

Kiša iz magle...

    Opis: Što se vremena tiče, "oktomber" nas je dobro "poSlužijo", tako da smo dosad' prošli "brez" mraza i velikog troška za "grijanje", a i bilo je više lepi' dana ( zamislite, "preknjuče" je čak i "grmilo, kav" da je proleće bilo... ), pa se "poStiglo" maltene sve "okolo poljaprivredni" radova...
    Da je ipak jesen, nekol'ko "puti" su nas "podCetile" prave, onako baš vlažne jutarnje magle. Ako se kod tak'e magle šetate "flasterom ispodKuća di ima drveća, ondak" Vam se čini "kav" da pada "kiša", a ono ustvari "sas granja i lišća sPadadu" kapljice vode. Te kapljice se "dobljavadu od mlogo" sitni' kapljica, koje se "sJedinjidu" u sve krupnije, dok "neSpadnedu sas" recimo lista...

    ... il' "kakvog kabela" il' "štrika"...

    Gle kol'ka je, a ume i ta još kako da "zaPadne zaVrat"...
    Tad' je posebno interesantna "pavučina"...

    ..., a ako još i blago "pirka vetrić, dobijedu" se ovako interesantne slike...

    Pogledajte sledeću, ovaj "pavuk kav" da se orijentis'o na ova dva kruga od "ukrasa" kapije...

    Eto "nečeg zaVas", a iz mikrosveta novoMiloševačkog'...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':