NovoMiloševačka Slika dana - 29.12.2008

Prve zrake Cunca ...

Prve zrake Cunca ...

    Opis: Laloške..., zimske..., "tupljevine":

    Eeejjj..., Bogu "fala"..., proš'o je i Sveti Nikola..., pa su "sadekana" dani sve duži i duži !!!

    Baš "zdravo jako volem da uRanim" i to "sas" prvim "zrakama Cunca" !!!
    Dobro..., kad' sam "bijo" momak baš i nisam vol'o..., "zaPravo" vol'o sam te "zrake", al' kad' se "zajtra" vraćam kući..., jal' iz kafane..., jal' iz "momčenja" !!!
    Priznajem..., baba mi nikad' nije "branijo da noćom" ostanem dokle "guđ" ja 'oću, al' kad' sam poč'o da se "momčim, oma" mi je skren'o pažnju, da kad' naredi ustajanje, tu "ondak" nema milosti !!!
    U "početak" sam se "kav" momak "pravijo jaki", pa "kav brez" spavanja o'ma' "naNjivu"..., a "zrake" jake..., dok se "jedared" i ja nisam "oPametijo"...
    E nekako..., "odoTa doba" sam poč'o da "volem da uRanim sas" prvim "zrakama Cunca" !!!
    "Leti" najviše "volem" tako da "uRanim oma zajtra, iziđem na gonk" i ondak" onako "razGolićen, žmurećki" stanem okrenut ka "Cuncu", pa da me te prve "zrake oGrijedu" po obrazima i stomaku !!!
    "Zimi"..., a pre Svetog Nikole mi je nekako najgore..., legnem još "sas" prvim "mrakom", pa se probudim u dva sata..., pa ondak opet "zaDremam"..., pa se probudim u tri..., pa nekako i tu "zaDremam"..., al' kad' se probudim u četir'..., "ondak" više "neMogu" da spavam..., pa se samo "priVrćem" po krevetu...

    Mog'o bi ja i tad' da ustanem..., al' namerno neću - 'oću da kad' ustanem makar vidim te prve "zrake Cunca i gotavo" !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':