NovoMiloševačka Slika dana - 26.02.2009

Brez obzira na situvaciju ...

Brez obzira na situvaciju ...

    Opis: Skoro svako jutro za "fruštuk poJem polak" lepinje pekara Bate Crce i uvek kad' je ovako rasečem, u'vatim samog sebe kako odmeravam - koje je veće parče !!!

    "Drugi rat" je nekol'ko desetina "Milošefčana", provelo u austrijski logor Mathauzen i izmeđ' ostali' i Draga Đuričin, velik' šeret seoski ( "pomenili" smo ga u "jednu" od prvi' Slika dana - 29.12.2004-te... )...
    "NeTreba" da Vam "apisivamo" logorske uslove, uglavnom jedna od karakteristika je bila i slaba 'rana - dnevno sledovanje je "bijo" jedan mali "lebac", a na dvojicu logoraša !!!
    "Jedan dan" je "bijo" red na Dragu da seče "lebac", što je on vrlo pažljivo radijo, a pažljivo onako, sve "žmirećki" na jedno oko, da "kav" ne pogreši "u mrvicu" prilikom deobe !!!
    Kako je to "završijo", tako je i "pružijo" parče kolegi logorašu, koje je ovaj žudno uz'o "uRuke", a Draga će:

 • "ZaJebo" sam te..., moje parče je veće od "tvojog" !!!
 •     A jadnik "prikoPuta astala" je brzo "isPustijo" parče iz ruku i grčevito uz'o drugo, a Draga će opet:

 • Av..., sad' sam te tek' "zaJebo" - ta baš to tvoje parče je bilo veće od "mojog" !!!
 •     A "ondak" je ovaj "isPustijo" i to parče iz ruku, "pokrijo" lice "sas" šakama i poč'o da "dreči"...

      Bilo kako bilo i što ono kažedu "nePonovilo" se, al' jedno je "cigurno" - Draga i većina Karlovčana i Beodrana su "priŽivili" ta teška vremena. "Mlogi tvrdidu" da je to tako bilo "zaFaljujući našom" vedrom mentalitetu, koji "uNekolko" pokušavamo preneti "naVas putom" ovog', našog' sajta...

      "KadGuđ" Vam je "nešto teško", a Vi se setite nas i ovi' naši' priča, pa će Vam "garant" - o'ma' biti "lakče" !!!

  Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
  Link sponzora   Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po godinama !!!

  Ova Slika dana, al':