NovoMiloševačka Slika dana - 22.06.2009

Đačko logorovanje 2009-te II ...

Đačko logorovanje 2009-te II ...

    Opis: "Kav" što smo Vam i najavili "krozSliku dana ot" 18.06.2009-te, naši đaci sedmi' razreda, zajedno "sas" vršnjacima iz Osnovne škole Novak Radonjić iz "Mole", već "tradicijonalno" sedam dana "logorujedu naNašu, banatcku stranu" obale Tise...
    Na "naslovnu fotografiju" vidite centralno mesto kampa: jarbol "sas" zastavom, binu, "isprid" koje je prostor za večernju, logorsku vatru...
    Evo kako kamp izgleda "sas" tiske dolme, a u "vidu" panorame:

    Napomena - da bi je vidl'i celu, "prePušavajte" strelice za levo - desno ispod fotografije...

    Tu na "panoramu" skroz "naDesno" su šatori naše dece...
    Pored tog' što ima "struju" i pitku vodu, "kaki" bi to "bijo" kamp, a brez "sportcki" terena...

    Što se tiče "kigijene", pored umivaonika...

    ..., postoji i velik' "rezervar" vode, "ofarbat u crno", koji u se toku dana "priko Cunca zaGrije" na prijatnu "tamparaturu" vode za tuširanje...

    Da tako kažemo - menza je ustvari "jedna velika svatovska šatra, sas astalima" i klupama, o'ma pored "kujne"...

    Za slučaj da pada kiša, spremno je je još nekol'ko "šatri, kav" što je ova za "stolni" tenis, a i ovaj zidani objekat "naSliku" desno, "di" vidite i nastvanika "bijologije" iz "Mole" - Janoša Kozea, kome je ovo četrdes't i drugo logorovanje po redu...

    Obuka za vožnju čamcima je takođe obavezna...

    ..., a evo kako po planu i programu izgleda jedan od radni' dana...

    NASTAVIĆE SE...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':