NovoMiloševačka Slika dana - 25.06.2009

ProCveto je cuncukret ...

ProCveto je cuncukret ...

    Opis: Zadnji' dana je "proCveto cuncukret" !!!
    Ove godine ga malo ima "uAtar", zbog navodno nagomilani' zaliha u "fabrike" ulja, od čak dve godine unazad...
    A njive pod "cuncukretom", nekako "najLepče izgledadu" u odnosu na druge biljne kulture...
    Na "naslovnu fotografiju" vidite nekol'ko pčela po ivici glavice, koje "radidu" svoj pos'o, a evo i jedne "uVeličate"...

    Nisu samo pčele "odena" stanovnici, neg' i "bobamare", koje uglavnom "bivadu" na "listove"...

    Evo i jedne vrste bumbara...

    Ako pažljivije pogledate glavice "cuncukreta", s'vatićete da iste "rastidu" od sredine, pa prema "sPolja"...
    Dok su unutrašnja zrna već formirana i u "fazu" punjenja, "spoljnja" tek "cvetadu" i "zaTo" insekti uvek "bivadu" bliže ivici...
    E baš "zbogTog", pčelari najviše "voledu" da "poStavljadu" košnice pored njive "pod cuncukretom"...

    ..., jer "doGuđ" glavice "cvetadu, zaNji" stalno ima posla !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':