NovoMiloševačka Slika dana - 01.08.2009

Letnjo PridVečerje uAtar IV ...

Letnjo PridVečerje uAtar IV ...

    Opis: Najviše "rejakcija" u toku proteklog meseca jula, a što se tiče Slika dana je im'o mali seijal, a na temu - "Letnjo PridVečerje uAtar"...
    Možete i' pogledati "Letnjo PridVečerje uAtar" I ,    "Letnjo PridVečerje uAtar" II     i    "Letnjo PridVečerje uAtar" III ...
    Pa evo još 'edne fotografije "izOti" dana, a na "osnovi mlogoBrojni" molbi naši' "posetijoca"...

    Kad' u "ova letnja vremena, Cunce prikoDana dobro uPrži banatcku" stepu, "pridVečerje" mu dođe "kav" pravo osveženje, "ijako" još uvek "bidne" vrućina...

    E "ondak" nastane blažen mir...
    Jedino se "čujedu cvrčkovi" i onako iz daljine "poKoja klepetuša", okačena o ovčiji il' kravlji vrat...

    A pogledajte ova dva večita prijatelja, očito umorna "posla" vrelog, napornog dana...

    I ništa više nećemo..., da "neBi" remetili ovu milinu, a "izNašog atara"...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':