NovoMiloševačka Slika dana - 29.11.2009

Krenili disnatori ...

Krenili disnatori ...

    Opis: Nekad' je ovaj "dan", dvades't i deveti "november, bijo važan" u "bivšu, takoZvatu" - Titovu Jugoslaviju, a nama Lalama "pogotovu", jer je tad' počinjala puna, "disnatorska" sizona !!!
    Obično bi se pored praznični, neradni', još nekol'ko dana do il' pre vikenda "spajalo", pa se dešavalo da po četir', pet dana bidne "slobadno", što se koristilo da se "obavidu" ne samo kućni, neg' i "disnatori" kod rođaka, kumova i prijatelja...
    Praznik je već nekol'ko godina "ukinut", tako da su ostale samo stare slike, "kav" što je i ova naslovna...

    A "disnatori" se i dalje oba'ljadu...
    "Zajtra", prvo što se ovi' dana čuje "kodnas u Miloševo", su zvuci "butanski brenera" i miris oprljene dlake i kožure po komšilucima...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':