NovoMiloševačka Slika dana - 23.02.2010

Zapistnici sas sédmica Saveta MZ...

Zapistnici sas sédmica Saveta MZ...

    Opis: Imamo novu stranicu "naNaš" sajt, a to su skraćeni "zapistnici sas sédmica" Saveta Mesne zajednice...

    Naime, na "prošli sastanak" je dat predlog, da se u cilju bolje "obavešćenosti" meštana Novog Miloševa, a i šire, zainteresovane javnosti, isti "poStaljadu" na "miloševački sajt" i to počev od 5-te "sédmice, sadašnjog, aktualnog" saziva...

    "Kreće" se tako, što se na "naslovnu stranicu, prePuši sledećo" dugme:

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':