NovoMiloševačka Slika dana - 29.03.2010

Običaji na Vrbicu II ...

Običaji na Vrbicu II ...

    Opis: U "subatu, poslaPodna", tačno u četir' sata je počelo "Večernje", a "povodu" Vrbice, u "karlovačku crkvu"...

    Vrbica je "uKarlovo" posebna "poTim", što se "posla Večernjog", nosi litija do mesta, "di" je nekad' bila stara, karlovačka crkva...

    Službu je "vodijo" otac Dragan Budak...

    Oko "polak" pet, momci određeni za nošenje litije su bili spremni...

    ..., "kav" i barjaktari, pa se "poLagano krenilo"...

    Evo i litije...

    Po običaju, meštani su na povorku "uzPut" bacali "žito"...

    ... i tako sve dok se nije stiglo na odredište...

    "NaŽalost", tad' je već uveliko počela prava, prolećna kiša...

    ..., pa nije bilo uslova za "slikanje"...

    No, "brez" obzira "naKišu", sve je "obDržato po redu"...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':