NovoMiloševačka Slika dana - 21.08.2010

Prijava kvarova priko NM sajta !!!

Prijava kvarova priko NM sajta !!!

    Opis: Imamo novo dugme na "naslovnu stranicu, kav" i novu stranicu, a u "vezu sas preJavljivanjom" kvarova u "Novo Miloševo" !!!

    Kad' "prePušite" to novo dugme...

    

    ..., dobićete novu stranicu, "di ćeTe" moći da "preJavite" različite kvarove, privatnim i državnim "firmama", a koje "pokrivadu" određene instalacije "kodNas" u "Novo Miloševo"...

    "ZaSad", prvo što "krećemo" je javna rasveta, za "čijo obdržavanje" je nadležan - LumiLens d.o.o. iz Novog Bečeja, čijom dobrom voljom smo i "poKrenili ovakvo šta" !!!

    "Vidićemo" kako će "ići ovaka" saradnja, "sas" ostalim' nadležnim' "firmama", što privatnim, što javnim, a što "jošte" uvek državnim...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':