NovoMiloševačka Slika dana - 15.10.2010

Žitni magacin je malko renovirat !

Žitni magacin je malko renovirat !

    Opis: "NaSliku" dana "ot" 18.09.2010-te, smo Vam najavili renoviranje žitnog magacina...

    Evo kako su "tekli" radovi...

    Dvades't i drugog "sektembera", je bila posta'ljena skela i "početo" je "sas skidanjom" starog crepa...

    "Teknologija" je bila jednostavna - majstori su "sas" krova, biber crep skidali i dodavali majstoru "naSkelu", a ovaj bi ga "zaFrljačijo" u "kamijonsku prikalicu"...

    Do drugog "oktombera", su skinute stare letvice i grede...

    ... i posta'ljene nove...

    Sedmog je sve bilo "izLetvisano"...

    ..., a "naVr" je bila napra'ljena 'ladna proba...

    ..., za nov' biber crep...

    "Taj dan" se radilo junački, jer su "metrolozi" najavili kišu...

    ..., pa su majstori žurili da "poKrijedu odKriveno"...

    ..., što su i uspeli !!!

    Evo kako to sad' izgleda...

    ..., što možete "viditi" i na "naslovnu fotografiju"...

    A pitate se, što nije urađen céli krov ?

    Paaa..., kol'ko novaca, tol'ko i muzike...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':