NovoMiloševačka Slika dana - 09.11.2010

O onim balonima II ...

O onim balonima II ...

    Opis: Dobro bi bilo, da prvo pročitáte jučera'nju Sliku dana, "čisto" da se nadovežete na dana'nju...

    "Mlogi" Milošefčani se još uvek "sećadu" Erlemana Andraša - Šindraka, koji je, kako bi ono po "savremenim kazali", bijo "sevoski" klošar, "brezKućnik"...
    Ako će nekom pomoći da ga se seti, im'o je još "špic-nameta": Bukal, Šimi, Mujo i druge, no uglavnom bijo je pošten i mlogim' je ost'o u "lepim" sećanju...
    Vol'o je i mog'o je "mlogo" da "poPije", a najviše piva, no nije se "bunijo" ni' "protivu" vina, a ni "protivu" žestine...

    "Jedared" je ter'o "bicikli", onako po celom drumu, levo - desno, kad' je i "naLetijo" na "savobraćajnu" patrolu...
    Opet je pala molba "kolegi, kav" i u jučera'nju Sliku dana:

 • Daj taj "balon" iz kola !!!
 •     A Šindrak je o'ma' "protestvovo":

 • Pa..., "šta" da "duvam u balon" - kad' sam pijan ?!?

 •     No i pored priznanja, "savobraćajac" je "bijo" uporan, da tako mora, zbog "sile" zakona !!!

      I "ondak" je "izPitanik uvatijo" tu "spravu" i duvo je "uNju, doGuđ" joj nije "razPukno" plastični balon i pored "otimanja ot" strane državnog organa !!!

      Pričalo se, da je oštećena "sprava" plaćena "iz džepa", onog' što ju je službeno "zaDužijo"...

  Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
  Link sponzora   Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po godinama !!!

  Ova Slika dana, al':