NovoMiloševačka Slika dana - 15.11.2010

Kako se zove ovo naSliku II ?

Kako se zove ovo naSliku II ?

    Opis: Na jučera'njo pitanje, kako se zove ovo "naSliku" i "zaŠta" je služilo - ama baš niko nije, ne "pogodijo", neg' ni "odGovorijo" !!!

    "Kanda" je bilo isuviše teško pitanje, jer je ipak ta "sprava saSlike odavna" korišćena i pravo je malo čudo, da je "obstala" do "danaske", jer "cigurno" ima "priko" sto godina...

    Zove se - saćúr il' - saćuríca, a pravila se "uDve" veličine: ova "saSlike" je "malko" veća "ot" košarkaške lopte i služila je za čuvanje jaja, a veća, "atprilike okolo polak meteri" u "prečnik", za čuvanje testa "zaLebac", sat-dva ranije, pre neg' što se "turi" u "paorsku peć" na pečenje...

    "Kav" što smo Vam "jučeraske kazali", napra'ljena je od rogoza, za "kojog" je "bijo vezat" čitav jedan zanat, pa su se "odOTog" materijala pravile raznorazne stvari, pa čak i prve prolećne "sandále", šeširi i torbe...

    Rogoz je poznat, "kav" dobar toplotni izolator, "naŠto" se i Vaš "natzornik uverijo" u "eksperimenat" sas" flašom 'ladnog piva, koja je "priNoćila" u saćurícu "saSlike" !!!

    "ZaTo" je i testo "zaLebac" tu "mećato", jer drži "tamparaturu", dok komlov ne "izRadi", pa da testo "naRasti"...

    "IzOTog" razloga su i jaja "odlagata" u saćurícu, naročito izmeđ' Velike i Male Gospojine, a da ne "oZebedu", kad' "nastupidu neNadani", 'ladni, jesenji dani i zima...

    Dana'nji toplotni izolatori i regulatori, su napraljeni "ot" plastike, stiropora, a namirnice se uglavnom "čuvadu" u "friždere"...

    Ako se ikad', zbog sve veći', očiti', ekološki' problema, sve to "jedan dan" zabrani za "korišćenje", rogoz će "naNovo" biti na "cenu" i stari, dobri zanat će opet "zaŽiviti" !!!

    "ZaTo" je i bilo "zdravo jako" bitno, da ovo sačuvamo "ot" zaborava...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':