NovoMiloševačka Slika dana - 03.05.2011

Živo, Živo, što nisi isplivo ?

Živo, Živo, što nisi isplivo ?

    Opis: Zadnji' dana se išlo u prirodu, pa evo nekol'ko slika "sas" begejskog mosta, a na "deseti kilometer" druma "zaTisu"...

    Nekad' je Begej "bijo moćan" i dubok za ove ravničarske "krajove", a sad' se sve više "pritvara uBaru" i maltene bi mog'o da se priđe "peške", a sve to je posledica usled neodržavanja...

    Ima jedna stara recitacija, koja "unekolko" dočarava "predhodnu" tvrdnju:

    Živa Begejom "odijo",
    Bečej se "obronijo"
    i Živu "poTopijo" !!!

    Plače mlada udova:

    Živo, Živo, što nisi ispliv'o ?

    A Živa joj je "odGovorijo":

    Nisam mog'o, jel je vode "mlogo" !!!

    Lako se pamti, pa "odCad", kad' sretnete nekog' Živu, o'ma' mu "izDeklemujte" ovu recitaciju !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':