NovoMiloševačka Slika dana - 01.08.2011

Novo na naslovnu stranicu...

Novo na naslovnu stranicu...

    Opis: "uZadnje" vreme nam je "stignulo mlogo" predloga za nove sadržaje "naNaš" sajt, što znači da naše "posetijotckinje" i "posetijoci oćedu" da "bidne" još bolji !!!

    "NaŽalost", dosta predloga je "vezato" za troškove, a kako smo voljom većine članova Saveta Mesne zajednice ( "posla neovlašćenog" brisanja sajta na "staru atresu, ot" strane sekretara... ), ostali "brez" ikakvi' "financijski priliva, mlogi" će morati da "sačekadu" bolja vremena...

    No ipak, za jedan deo predloga je potrebno samo "malko" više "slobadnog" vremena, pa su tako dva "rejalizovata" i posta'ljena na "naslovnu stranicu": verski kalendar i generator loto "brojova"...

    "Nalazidu" se iznad i ispod kurcne liste... 


    ..., koja je isto tako, još ranije posta'ljena na predlog jednog, "našog" Karlovčana...

    U "vezu sas" verskim kalendarom, ima nekol'ko slični' predloga, da se dnevno "obJavljiva", koje su sve familije iz "Miloševa" svečari, a baš na dan "Sveca"...

    "ZaTo" moramo "vaspostaviti" tešnju saradnju, "sas" pravoslavnim crkvenim "obštinama uKarlovo" i "uBeodru"...

    "oTom poTom", a "dotlena", kad' 'oćete da znate šta "kažedu" crkveni kalendari il' koje "brojove" da popunite za loto ( ako kojim "slučajom, poTim osnovu" dobijete neki veći novčani zgoditak, dužni ste častiti jedno pivo natzornika sajta... ) , pogledajte naš NM sajt...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':