NovoMiloševačka Slika dana - 24.08.2011

USFV Teodor Pavlović na kanal DTD I...

USFV Teodor Pavlović na kanal DTD I...

    Opis: Na jučeranju NM Sliku dana, ste mogli da vidite članove USFV-a (Udruženja Seoskog Falklora" Veterana... ) Teodor Pavlović, kako su se proveli u "Italiju", a "danaske" možete "viditi", kako su se proveli u "petek, subatu" i nedelju, "naNaš" kanal DTD...

    Evo, da tako kažemo - logora, a u vidu panorame, da bi bolje "vidili" čega tu sve nije bilo...

    Napomena - da bi je vidl'i celu, "prePužavajte" strelice za levo - desno ispod fotografije...

    "Daklem", članovi koji su bili i "Italiju", a i oni koji nisu, su rešili da jedan vikend zajedno "prevededu opušćeno uNaš atar", u "prirodu"...

    Na "panoramu" možete uočiti dve bitne stvari: prva je plastična, plava nastrešnica iznad prikolice i "astala"...

    ... i "kujnu", koja se sastoji od "kujinskog astala"...

    ... i "bograča" i dve talandare...

    Naravno, "žemske" su se uglavnom bavile "sas" tim delom posla, dok su muški bili angažovati "naDruge rabote"...

    Baš kad' sam "bijo kodNji, pra'ljena" je "skalamerija" za odbojku...

    NASTAVIĆE SE...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':