NovoMiloševačka Slika dana - 17.10.2011

Roba Ilije Sarajlije...

Roba Ilije Sarajlije...

    Opis: Da bi s'vatili, "oČim" se "ôdena zaPravo" radi, prvo OBAVEZNO morate pročitati NM Sliku dana od - 16.12.2005-te !!!

    I sad' zamislite mog' čuda, kad' mi je "odonomadne" u PC-dućan BeoDra S.T.R., doš'o jedan čo'ek, "pružijo" predmet "saSlike" i kaz'o:

 • Ovo je prodav'o Ilija Sarajlija !!!
 •     Nije 'teo da ga "predctavimo", neg' je samo kaz'o, da je "brisu" naš'o "naTavan", u "jedan" drveni sanduk i "setijo" se da mu je otac "jedared" kaz'o, od koga ju je "kupijo"....

      Pošto je stalni "posetijoc naNaš" sajt, "rešijo" je, da je pokloni, uz napomenu, da je zadnji put "korišćena sPočetkom" šezdeseti' godina prošlog veka, na čas' likovnog, a za oštrenje "drveni" bojica, što se i vidi po tragovima na "sečivo"...

      E posla tog' je, kol'ko se seća, bilo "neko krečenje uKuću", pa je "kav" nestala, sve dok je nedavno nije naš'o "naTavan"...

      "PoZdravijo" je sve "posetijotckinje" i sve "posetijoce našog" sajta, a "oSudijo" one koji su ga "jedared brez" nužde ubrisali, jer veli, da nije njega, "mloge" stvari "izBeodre" i "izKarlove" bi "zanavek očile" u zaborav..., pa i Ilija Sarajlija...

  Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
  Link sponzora   Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po godinama !!!

  Ova Slika dana, al':