NovoMiloševačka Slika dana - 29.10.2011

Kupuje...

Kupuje...

    Opis: Evo jedne fotografije, koju nam je posl'o Milovan Baštovanov - Mile Apaš i koja sve "kazuje" !!!

    Autor nam je jedino još dod'o "sledećo" objašnjenje:

    Pošto je tamo "gorena" već pomenuto "gvožde", ono "dolena" samo mora biti da kupac misli na tečne metale, pošto su slova "razLivena" !!!

Copyright © - Milovan Baštovanov - Apaš - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':