NovoMiloševačka Slika dana - 20.11.2011

Napušćene evedre...

Napušćene evedre...

    Opis: Ovce se "poLagano priSeljavadu" u "selo, kav" i čobani, koji "idedu" na zimski odmor...

    A "evedre ostajedu napušćene", šibaće i' vetrovi, padaće kiše i "snegovi naNji", ponekad' će sijati i "Cunce" i poklapaće i' noć, magla i izmaglica ( "kav" na "naslovnu fotografiju"... )...

    I tako će biti sve do proleća, kad' "ćedu naNovo oŽiviti"...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':