NovoMiloševačka Slika dana - 20.03.2012

O nuždama..., velikim III ...

O nuždama..., velikim III ...

    Opis: Što se tiče ti' stvari, evo i današnjice: "klozetcka" šolja od "prculana, takoZvata - daska" od plastike i vodokotlić...

    Kad' su moji roditelji, "sKrajom" šezdeseti' godina prošlog veka, rešili da u "novu kuću, uGradidu" i savremen WC, "mlogi" su bili "protivu", a u smislu - šta..., "prokot poSred" kuće ?!?

    "Danaske", retko ko koristi prostor "izaSlame" il' "prokot"...

    Osim prostora, važan detalj je i brisanje, "posla" oba'ljenog' posla ( znate "naŠta" mislim... )..., e..., tu su od sami' početaka "korišćene" okrunjene čokanjice od kukuruza !!!

    Važilo je, da su od žutog i crvenog kukuruza, čokanjice bile "poMalko" grube, to jest' "grebuckale" su, a u odnos' "naNji", najbolje su bile od belog il' još bolje, od kukuruza "kokičara", onog' što se "kokadu" kokice od njega !!!

    E..., "zaTog kažedu", da je naprosto "milovo", al' je "bijo redak", pa se nije često "koristijo"...

    Pre neg' što je "taolet" papir "naSkroz zaVlado, koristijo" se papir i to "počevu" od "dućanski štanicli", čistog, belog papira, priko" školski' lektira i knjiga, dnevni' novina i časopisa, pa sve do zvanični' dokumenata, tako da je uglavnom bilo "poNešto" i da se eventualno pročita !!!

    Mana je jedino bila, što je to uglavnom "bijo" grub papir, pa je pre upotrebe mor'o dobro da se izgužva !!!

    E sad', 'oćemo i mi "Milošefčani" neki put da se našalimo "soTim" stvarima, pa "zaTo" pogledajte još "edared" naslovnu fotografiju i "vidićete" pored rolne "taolet" papira na vodokotlić', "dolena" levo, kutiju "sas čokanjicama" !?!

    I tako je "jedared poslom", doš'o jedan "poMalko izBečen" Kikinđan' u PC-dućan i o'ma' je uš'o u WC-e !!!

    Iziš'o je "sas" vidnim "olakšanjom" u licu i o'ma' je poč'o da priča ( čitaj po "kikindcki"... ):

 • Êto..., a kâzo mêni, "jedâred" moj šêf - u "Mîlôševo" ti "nîgdi" nêćeš nâći toâlet pâpir, neg' sâmo čokânjice, a ja mu nîsam vêrov'o, kad' ôno gle baš stvârno, čokânjice u kûtiju, pored WC šôlje !?!

      Srêća, pa Vi îmate i papîra, jer ja nîsam naûčio na čokânjice !!!

 • Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
  Link sponzora   Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po godinama !!!

  Ova Slika dana, al':