NovoMiloševačka Slika dana - 18.07.2012

Bale, voz i kamare slame...

Bale, voz i kamare slame...

    Opis: Jedan od produkâta žetve je i slama, koja ima višestruku primenu u "paoršag, maoršag" i naravno za "grijanje"...

    Naravno, najmanja jedinica je slama, pa ondak "ide bala", a što je ustvari, tvrdo "uPresovata" slama, koja se "naNjivu" tovari "na prikolice", a što čini voz, sa kog' se bale "slažedu" u "kamare"...

    To je težak i mukotrpan pos'o, ove godine je još i rađen na "tamparature" od "priko" trides't stepeni "uLad", a možete misliti kako li je tek bilo "naNjivu", na "otvoreno Cunce, brez iJednog" oblačka !!!

    Evo kako kamare "izgledadu", kad' su "naSkorz saDenute"...

    Da Vas "podCetimo" na izraz, a kad' se neko "priTerano beči sas" svojim imetkom i "moći" i o'ma' ćete znati, "oČim" se tu radi i šta to, "zâPrâvo" znâči:

   Pazi gazda, kome grdiš majku...,
   ..., biće gâra, od tvoji' kâmara !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':