NovoMiloševačka Slika dana - 05.11.2012

Neki put je opastno ići izaSlame !!!

Neki put je opastno ići izaSlame !!!

    Opis: Znate i sami, da Vam ne objašnjavam, šta se sve nekad' radilo "izaSlame"..., a bogme i "danaske"...

    E tako je jedared, jedan naš Karlovčan, "očijo" kod Beodrana, da mu pomogne "okolo disnatora"...

    Naravno, od râne zore se "krenilo sas pićom", pa je mor'o da ide "rad sebe, a izaSlame"...

    Kako je poč'o da "vrši malu nuždu", tako se i "izaSlame poJavijo" jedan, velik' ker, "kav saSlike" i lajući poč'o da trči prema njemu !!!

    Jal' možete Vi da zamislite tak'u "situvaciju ?!?

    Naš Karlovčan je usp'o samo da z'ustavi "pîš" i da čeka "di" će ga il' "zaŠta" ga "zGrabiti", ovaj pas čuvar !!!

    Jedina nada je bila u "lanac, okolo" kerovog vrata, koji je u "zadnje mêtre", naglo poč'o da se "zaTeziva", što su i svi prisutni u "avliju" pratili !!!

    I šta je "ondak" bilo ?

    Ker se z'ustavijo, "atprilike" na "polak" mêtra od žrtve i dalje nije mog'o, pa je laj'o "naSav" glas i pokušav'o da otkine lanac !!!

    A Karlovčan je iz "poPlašenog, proMenijo kêz" u smij" i "nastavijo" da vrši..., ono što je poč'o, a po "čuvarKućinoj" glavi !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':