NovoMiloševačka Slika dana - 28.11.2012

16-st dana protiv nasilja nad ženama !!!

16-st dana protiv nasilja nad ženama !!!

    Opis: Evo šta "stoji" na moje muške, "junačke grudi", to jest', džemper', "počevu" od 25-og "novembera", Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama i "stajaće" tu, u sledeći' 16-st dana, kol'ko traje ova akcija, tim povodom !!!

    Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija:

    Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.

    Deklaracija o eliminaciji nasilja nad ženama, Rezolucija Generalne skupštine UN 48/104 od 20 decembra 1993 i Pekinška deklaracija - Platforma za akciju, par. 118. Četvrte svetske UN konferencije o ženama, Peking, 1995. i Rezolucija 54/134 Generalne skupštine UN 1999. kada je UN usvojio da je 25 novembar Medjunarodni dan protiv nasilja nad ženama.

    Inače, "kodNas" u "Miloševo" se rodna ravnopravnost "odavna" poštuje i primenjiva", što "poTvrđiva" i NM Slika dana od - 24.01.2010...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':