NovoMiloševačka Slika dana - 25.12.2012

Rimokatolički Božić u NM-o !!!

Rimokatolički Božić 2012-te!!!

    Opis: "Danaske" je Božić, za sve one, koji se "vladadu", po "novim" kalendaru"...

    Rimokatolička crkvena "obština" Beodra, izmeđ' dva Božića, ima jednu novinu, u vidu, da tako kažemo - "relikvije", a to je čuvena statua - Malog praškog Isusa ( "po madžarski" - Prágai Kís Jézus... ), koji je "kav" kopija, "letoske donešen" iz jedne "budimPeštanske" crkve, na molbu "našog" župnika, Lasla Bovisa ( László Bovíz... )...

    U hram', posvećen Mariji Magdaleni, ona se nalazi "sas" desne strane...

    ..., da tako kažemo, tačno tamo, "di kodNas" pravoslavaca, jedino sme, vladika da sedne !!!

    Iz istorije je dobro poznato, da originalna, praška statua, ima veliku, isceliteljsku i zaštitničku moć, tako da smo i mi svi "Milošefčani brezBrižniji, otKad" je ona tu !!!

    I najvažnije - svim' onim', koji se "vladadu" po "novim" kalendaru, želimo blâge i srećne, božićne dâne !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':