NovoMiloševačka Slika dana - 23.04.2013

Divan sas potPrecenikom AP Vojvodine...

Divan sas potPrecenikom AP Vojvodine...

    Opis: Pokrajinski poslanik i "potPrecenik Skubštine" Autonomne Pokrajine Vojvodine, Milivoj Miša Vrebalov, je "odnedavna" uv'o novu praksu, da svakog' četvrtka, "počevu" od devet "prePodna, divani sas" onim stanovnicima naše "Obštine" Novi Bečej, koji "smatradu" da imadu određeni' predloga, primedbi, molbi i tako dalje, a za koje je on nadležan...

    To se dešava u "prostorije obštinskog" odbora "Demokratcke" stranke u "Novim" Bečeju, u "sokak" Žarka Zrenjanina, "numera broj" 3:

    ... "iliti" jednostavnije, kod "Obštinskog" Suda...

    Kad' se "rêšite", da idête na "divan sas šnjimena", pre neg' što krenete, dobro bi bilo, da prvo proverite, dal' je možda slučajno, zbog neki' drugi obaveza, baš tog četvrtka "odCutan", a na telefonski broj:

    - 060 0332 610 ( Jelena... )

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':