NovoMiloševačka Slika dana - 31.10.2013

Još edno doVikivanje !!!

Još edno doVikivanje !!!

    Opis: ûO čišćenju lišća je "ôdena" više "pûti pisato", al' šta "ćeTe", kad' je to "redovan" pos'o...

    Čim nešto radite na "sokak", o'ma' su tu obavezna i "doVikivanja" prolaznika !!!

    Evo jednog' novog', čiji je autor, Stojan Mesaroš, a "glâsi" ovako:

    - Što se mučiš..., bolje to dâj "naPole" !!!

    Evo i krâtkog objašnjenja, za one koji "neZnadu" šta je - "naPole"...

    Daklem, reč je o udruživanju rada i kapitala, a čija se zarada dêli na jednake "talove" iliti po "polak"...

    Vrlo rado bi' ja dao čišćenje lišća "naPole", samo kad' bi mog'o da nađem "zajinteresovane râdene" !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':