NovoMiloševačka Slika dana - 13.11.2013

uSlikato sas rimokatoličkog tornja

uSlikato sas rimokatoličkog tornja

    Opis: Evo jedne stare fotografije, verovatno Akoša Bauera iz 1926-te godine, a koja je "uSlikata sas" rimokatoličke crkve i to "sas" onog tornja, koji "glêdi ka centru Novog Miloševa...
    "Milošefčani ćeDu" o'ma' "priPoznati" vr' krova, od parohijskog doma i "prikoPuta" zgradu bivše drvare...
    Još dalje iza, se vidi zgrada - Šena ( "danaske" Varga... ) i još dalje, zabat žitnog "magacina" ...
    "PrikoPuta" magacina je uočljiva zgrada Kaštilja...
    A "prikoPuta sokaka" u odnos' "sas" mesta "slikanja, po krovu je "priPoznatljiva" kuća, pokojnog Fogoroši Mikše, dok su ostale porušene...
    "Sas" iste strane "sokaka", "isprid" kûća, a do "drumna", su uočljive tamne površine, koje su verovatno zgarišta "posla" paljenja vatri...

    "Pre neku godinu", sam i ja "naPravijo" fotografiju, "sas" približno istog mesta, pa i' možete uporediti...

    Evo i crno-bele verzije...

    Tačno se mogu "priPoznati" detalji, koji nisu "menjati priko" devedes't godina, što Vam osta'ljam da i' primetite !!!

    Kroz jedno devedes't godina, "naNovo" ćemo "sas" istog mesta "uSlikati" selo, pa će biti interesantno, kako će sve to "ondak" izgledati !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':