NovoMiloševačka Slika dana - 19.11.2013

Duše tela - Ljubomir Bata Kojić...

Duše tela - Ljubomir Bata Kojić...

    Opis: "Izišla" je druga po redu knjiga fotografija Ljubomira Bate Kojića , koja se "zove" - Duše tela, a koju je izd'o "Banatcki" kulturni "center"...

    Naslovna fotografija je ustvari, prva i poslednja "korica" knjige, kad' je skroz otvorena...

    Evo, šta su recenzenti "kazali":

     - Najnoviji korpus fotografija iz Kojićeve umetničke radionice predstavljaju pravi zaokret u njegovom dosadašnjem opusu. On više ne insistira na realnoj slici spoljneg vidljivog sveta, nego nastoji da prikaže vlastite subjektivističke vizije i snoviđenja. Umesto realizma Kojić se okreće nadrealizmu; umesto viđenim on se bavi izmaštanim i slućenim, umesto objektivnim svetom on se bavi vlastitim subjektivizmom, nastojeći da, pri tome, sačuva medijsku čistotu fotografske slike.

     Izvod iz recenzije
     Sava Stepanov

     - Ako je Kojić u "Fotografijama" 2009. nagoveštavao ili beležio tok raspada dosadašnjeg, bar se činilo, idiličnog i pitoresknog ruralnog koncepta života, sada nas 2013. suočava sa raspadom ljudskog bića uopšte. Sudeći po splinu nove knjige, ako paralelu uspostavimo sa književnošću, ton njegovih saopštavanja neprijatnih činjenica o sumraku međuljudskih odnosa i sudbini čovečanstva je negde u rasponu između Lavkraftovog "Nekronomikona" i Kafkinog "Preobražaja".

     Izvod iz recenzije
     Slobodan Ivkov

     - Pred nama je foto-novela o duši u sedamdesetak slika Ljubomira Bate Kojića ispričana fotografskim narativnim postupkom uz korišćenje slikarskog alata, koji nam moderna tehnologija slikanja i stvaranja slike, postupkom umetničke konstrukcije preko kompjutera, dozvoljava i daje kao mogućnost. Priča o duši nije ni laka ni jednostvana kad se želi izbeći opštost već viđenih i opisanih prizora i tumačenja iste, a da se ne padne u banalnost i patetiku. Na prvi pogled na fotografije u ovoj knjizi, upitaćemo se kakva je to priča o duši koju Ljubomir Bata Kojić želi da nam ispriča. E, tu svaki tumač i prevodilac naracije slika mora da zastane i da se seti one stare da svaki tumač umetničkog dela može da vidi onoliko koliko delo u njemu probudi asocijacija i, naravno, koliko sam ima sposobnosti, znanja i kreativnosti da iz slika otkrije. Fotografije Ljubomira Bate Kojića, od prve do poslednje, pričaju svoju priču, i svaka je višeslojna, duboka i može da stoji sama za sebe. One su povezane jednim motivom koji bih nazvao bogotražiteljstvom, spoznajom koja proističe iz nesvesnog.

     Izvod iz recenzije
     Radovan Vlahovic

    Prva knjiga mu je izdata 2009-te godine, kad' je i nagrađena od strane ULUDUPSA, a na "Bevogradcki sajam" knjiga...

    Da bi stekli "komplektan" utisak, morate imati ovu knjigu "uRuke", a da bi osetili, ono što je umetnik 'teo da "prinese doVâs"...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':