NovoMiloševačka Slika dana - 30.01.2014

Ima vrabaca II !!!

Ima vrabaca II !!!

    Opis: Pogod'te, šta je ono "zaMuljeno", što leti "naSliku" ?

    Možda će Vam na "sledeću" biti jasnije:

    Da, to su "vrabci" !!!

    Evo nastavka od "jučeraske", a na temu vrabaca...

    To, što je moja mačka ulovila vrabca, nije "ciguran" znak, da su oni ipak "mlogoBrojni", kad' i' nisam "vidijo" nekol'ko meseci po "sokacima"...

    E, "jučeraske" sam "očijo" kod mog' ûje, Milana Apaša i čim sam uš'o u "avliju", čuo sam neki cvrkut "iznutri", iz štale i svinjca...

    Priš'o ja bliže, a ono cvrkut prestade...

    Pitam ja ujaka za cvrkut, a on mi kaže da su to "vrabci" i da i' ima jedno sto komada !!!

    Kad' sam mu kaz'o, da ja nji' nisam "vidijo" već nekol'ko meseci, on je o'ma' "otvorijo" vrata i poč'o da i' tera napolje, kako bi i' i "vidijo", a i "uSliko" !!!

    "Posla" zida, su "odLetili naDrvo"...

    Veseli neki i živahni "vrabci" !!!

    "Kanda" su se izveštili, pa više ne "preZimljavadu" po "sokacima", neg' po vrućim štalama, punim 'rane i odatle "neMrdadu", dok ne otopli !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':