NovoMiloševačka Slika dana - 23.03.2014

Sivi ždralovi iza nadvožnjaka I ...

Sivi ždralovi iza nadvožnjaka I ...

    Opis: Nekako "uZadnje" vreme, "svako jutro" kad' sviće, čujem sive ždralove, kako "priLećedu priko" moje kuće i to po nekol'ko "jâta"...

    "PritPostaljo" sam da "letidu diGuđ" na "izPašu", al' nisam znao "di", dok "jedarad" nisam iš'o za Kikindu i "vidijo" i' "blizu" nadvožnjaka "priko" pruge N. Miloševo - "Subatica", kad' sam i "uSliko" naslovnu i nekol'ko sledeći fotografija...

    Evo i', u vidi "slajd-šova":

    Kad' sam se "spustijo sas" nadvožnjaka, a prema Kikindi, im'o sam šta i da vidim, "oČim" ćemo u "sledeći nastavak"...

    NASTAVIĆE SE

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':