NovoMiloševačka Slika dana - 24.07.2014

Nov, kućni ljubimac...

Nov, kućni ljubimac...

    Opis: Kad' stigne nov', kućni ljubimac "uKuću", to uvek "bidne" tako neki, "kav" poseban dan...

    Tako je "uNašu kuću Belićovi", stig'o mačak "saSlike" i kad' je "završijo", prvu, zvaničnu, kućnu "vizitaciju, kanda" se "umorijo", pa je "malko" prileg'o na moju ruku...

    Još ga nismo "krstili"...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':