NovoMiloševačka Slika dana - 29.09.2014

Ljušćenje paprika, po Draganu Beliću !!!

Ljušćenje paprika, po Draganu Beliću !!!

    Opis: "ZaPrâvo"..., naslov bi treb'o da "bidne" - Brzo "ljušćenje" pečeni' paprika, a "po Draganu Beliću" !!!

    "Vidijo" ja, da se moje dâme "patidu, kad' se "bavidu sas oTim" poslom, te sam "rešijo", da izmislim nešto, što bi znatno olakšalo, a naročito ubrzalo taj proces !!!

    Karlovčan, Milan Jankelin je uvek "govorijo":

 • Fizika je sila jâka !!!
 •     E, baš sam fiziku zvao "uPomoć" i pronaš'o rešenje !!!

      Daklem, nije "uobšte" bitno, na koji način pečête papriku, jer je samo bitno, da je dobro "oprljite sas sviju" strana !!!

      E sad', obično se "posla" tak'og tretmana, paprika "metne" u nekakav sûd "sas poklopcom" ( "neki" i' čak i "mećedu" u najlon kese, pa se "ondak naUzmedu naTaj" karakterističan miris..., bljak... ), da se "kav uKuva", pa se "ondak" naknadno ljušti i zamrzava il' se tak'a neobrađena "meće" u zamrzivač, pa se tek odmrznuta ljušti !?!

      Pogrešno !!!

      Evo kako se to radi, a "po Draganu Beliću" !!!

      Čim paprika "bidne gotava, zdravo jâko" je važno, da je o'ma' "naKratko turite" u 'ladnu vodu, dal' u neku "šepru" il' o'ma' pod slavinu, jer tu dolazi do izražaja fizika "jâka" !!!

      Šta je u "pitanje" ?

      Kad' tako vrelu, pečenu papriku naglo o'ladite, "ondak" joj ljuska postane krta i "naProsto" se sama odvaja od, da kažemo - "paprikinog" mêsa !!!

      Ostaje Vam samo, da pod mlaz vode, "sas palcovima" nežno očistite papriku od ljuske, koja maltene sâma spada !!!

      Evo nekol'ko fotografija, kako to izgleda, a koje je "uSlikala moja, doleko, bolja, polovina" Jasmina...

      I eto, jedan čas i "gotavo" !!!

      Šta je tu glavni štos ?

      Ako "uBašću" imate paprike, uzberete i', oprljite i brzo i' oljuštite "po Draganu" Beliću, neProđe" ni desetak minuta, da "bidnedu uPakovate" i spremne da se "turidu" u zamrzivač !!!

      Kad' i "negdi tamo "naZimu" odmrznete, "bićedu" sveže "kav" da ste i' tek uzbrali, "izPrljili" i naravno oljuštili..., a "po Draganu Beliću" !!!

      P A Ž N J A - P A Ž N J A   ! ! !

      Ovaj "patenat" je zaštićen i ko ga "bidne koristijo", a "neBidne poMenijo" izumitelja, biće "kaštigovan" po zakonu !!!

  Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

  Link sponzora   Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po godinama !!!

  Ova Slika dana, al':