NovoMiloševačka Slika dana - 24.10.2014

Ništa nije lako, pa ni sliker biti !!!

Ništa nije lako, pa ni sliker biti !!!

    Opis: "NaSliku" su, "sLeva", pa "naDesno": Bora, Slobodan i Danilo, koje sam "uSliko" još 2008-me godine, za beodransku, pravoslavnu, crkvenu slavu, u "avliju" parohijskog doma, kad' su spremali "iće" za goste...

    Ima svakojaki' i zgôda, a i nezgoda, kad' se bavite "sas slikanjom", tačnije, "sas fotografisanjom"...

    Jedna od "situvacija" je i kad' su modeli, baš onako "zdravo, jâko" ozbiljni, a brez ikak'e nužde, jer "mlogi mislidu", da "ćeDu" tako "lepče ispasti naSliku" !!!

    "Ondak" ja, obično kažem:

    To obično upali, ali "neBidne" baš onako, kako bi trebalo...

    E..., u "ovaj slučaj", mi je pomog'o Danilo, pa je kaz'o:

    I tako je nastala naslovna fotografija, no ja još uvek nisam "bijo" zadovoljan, pa sam "naNovo zaMoliijo" za jači "smij" i naravno da je bilo slabe vajde...

    E, "ondak" je Danilo iznenada prdn'o i ja sam o'ma' reagov'o, tako da je nastala sledeća fotografija:

    "OdOTa dôba", kad' se zadesim u tako neku "ozbiljnju situvaciju", više "neMolim" da modeli "bidnedu" veselije, neg' im kažem:

    I da vidite, kako "ondak" svi "naPravidu" ves'o "kêz", čak i oni kojim' "falidu" prednji zubi !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':