NovoMiloševačka Slika dana - 25.01.2015

Ta ništa brez fejsbuka !!!

Ta ništa brez fejsbuka !!!

    Opis: Stâri, "kujinski" bojler...

    Prič'o mi je "jedan moj dobar", koji naravno, "kav" ni ja, nikad' "nePere sudove kući", neg' znâ jednog', što to radi, kako mu brzo nestane vruće vode, iz "kujinskog" bojlera, pa mu se "smrzavadu" prsti !!!

    E, "ondak" mu je, taj moj dobar, "obJasnijo", da njegova žena "malko" pere "sudove", pa kako oseti da "krêće" 'ladna voda, a ona "obriše" ruke, sedne "za kompijuter" i "ode" na fejsbuk, "doGuđ" se ne "zaGrije" nova tûra vruće vode u bojler i sve tako jedno pet-šest "puti zaRedom" !!!

    Ta ništa "brez" fejsbuka !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':