NovoMiloševačka Slika dana - 04.03.2015

Gruvalo je, samo tako !!!

Gruvalo je, samo tako !!!

    Opis: Morke iliti biserke, smo već više "puti ôdena" pominjali, no nekako najbolje i najdetaljnije i' je opis'o naš stalni saradnik na "ovaj sajt", Komlov i to "naSliku" dana od: 05.07.2014, "pod naslovom" - O MORKAMA, MORKCIMA I PO KOJOJ CURKI..., što obavezno morate pročitati !!!

    Peći Kormanjoš, je dugo "živijo" na salaš i mada je im'o kuću u "selo", a najviše zbog "marve" i jata živine, od koji' su morke bile najbrojnije...

    "NaKraj" je sve, sem moraka "priSelijo" u selo i samo i' je povremeno "obilazijo" na salaš...

    Kad' je tako "jedared očijo", a ono ni jedne jedine morke više nije bilo, a dobro je poznato, da ona tamo "di" se izleže, ostaje "zaNaVek" i da se nikako "neMož priSeliti" !!!

    Takođe je i dobro poznato, da Vam uz jato moraka maltene "neTreba kera čuvarKuća", jer čim se neko "tuđ" pojavi il' neka životinja, "kav" što je lisica il' slične, one "dignedu" veliku lârmu, da se svi "poPlašidu" i samo "glêdidu" da "uteknedu" !!!

    Razočaran, vraćajući se u selo, "svrno" je do čuvara na "poljaPrivredno" dobro Aladar, da ga "priUpita", dal' možda slučajno znâ, šta mu se desilo "sas" morkama, a ovaj je o'ma' "odGovorijo":

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':