NovoMiloševačka Slika dana - 02.04.2015

Râna, cvetna bašćica...

Râna, cvetna bašćica...

    Opis: Ima to, već nekol'ko godina, kako nas je zauvek napustila moja ujna Jela, no, svakog proleća, njena cvetna "bašćica" nam iznova bûdi sećanja "naNju"...

    Lâle se još nisu "razCvetale", a tek će "ondak" biti "zdravo, jâko" lepo...

    "Vidićete"...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':