NovoMiloševačka Slika dana - 08.05.2015

Kakva li je ovo kokoška bila ?

Kakva li je ovo kokoška bila ?

    Opis: "Jedared" je Mirjan Belić - Minđar, "poSred sizone" kopanja kukuruza, mor'o da ostane u selo, jer je nešto "kav" treb'o, da "srêdi uObštinu", pa je njegova Slavnika išla "sas" komšijama "naNjivu", a on je pored pomenute obaveze, "dobijo" i zadatak, da za večeru spremi i ispeče jednu kokošku...

    Sve je "dobro išlo", dok nije poč'o "sas pečenjom", jer kako bi šta ispek'o i "izVadijo" iz tiganja, tako bi to i poj'o, jer mu se "zdravo, jâko oSladilo" !!!

    I tako jedno krilo, pa drugo, pa trtica, pa "džigarica", pa "brbužak", pa jedan batak, pa "parBatak", pa drugi batak... i skoro, pa "ode" cela kokoška !!!

    "Ondak" je brzo "očijo" u "avliju" i zakl'o još jednu kokošku, da "râdeni neBi" ostali "brez kósta" !!!

    A za večerom, neko je "primetijo", da ima "viška delova" od pečenog mesa, pa su se svi "iščuđavali, naŠta" je Minđar mudro "ćutijo", da ga "neBi", kako je "posla govorijo", ogovarali, kako je sâm poj'o, skoro celu, pečenu kokošku !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':