NovoMiloševačka Slika dana - 11.05.2015

Veranda, a od pivski flaša !!!

Veranda, a od pivski flaša !!!

    Opis: Moj komšija "prikoBašće", Slobodan Ljubojević, stalno nešto radi, tako da sam ga i plikom ove posete, "zaDesijo" kako oblikuje šimšir...

    Razlog posete, vidite na "naslovnu fotografiju", a to je veranda, koju je on "naPravijo", uglavnom od "odPadnog" materijala, najviše od stari', pivski' flaša...

    Evo pogleda i "sas" druge strane "avlije"...

    Kako kaže, kad' se pre tri godine, prerano "uPokojila" njegova žena Mira, nije znao šta će i kako će dalje i od svog', tog' bola, "rešijo" je da nešto posebno napravi...

    I tako je te godine od meseca juna, pa do kraja "sektembera" meseca, svakodnevno skuplj'o materijal, zid'o i "naKraj" i "poKrijo" verandu !!!

    "ZaTo" mu je trebalo peska, cementa, kreča, mrežaste armature, pa "ondak" i stari', keramički' pločica, a najviše pivski' flaša i to zamislite, "okolo" dve 'iljade i osam stotina komada !!!

    Od "sviju" flaša, najviše i' ima, od "malog" Lava ( 0,33 "litri"... ), pa "ondak" i od drugi' vrsta. Flaše su mu i bile "najVećma" problem, jer je "mislijo" da će mu trebati svega "okolo" 'iljadu komada, no, kad' je "svatijo", da će mu trebati maltene "triRed" više i da mu to najviše koči završetak posla, tražijo je pomoć. "NaKraj" su ga "spasile" dve svadbe kod Varge i brat "odTetke", a iz "BevoGrada", koji mu je don'o dovoljnu količinu za završetak zidanja...

    Koji "guđ" detalj da se pogleda, vidi se, da je tu uloženo "mlogo" truda i pâžnje...

    "Pendžeri" su "zaPravo" komarnici, a bršljen iza, ima poseban značaj i sećanje na njegovu, pokojnu suprugu...

    "Iznutra" je vrlo prijatno "atmosfera", po kojoj se o'ma' vidi, da je jedanko bila zahtevna pri izradi, što se tiče pažnje "okolo" detalja...

    Pôd je "poGotovu" interesantan, "jerbo" je urađen u stilu zastave, naše države: "kav" beli, plavi, pa crveni cvet !!!

    "NaŠalijo" sam se "naTu temu", u smislu, a šta će raditi, ako opet promenimo državu, moraće da lupa i menja pod, "naŠta" se "naSmijo" i "odGovorijo", da se to neće desiti i da ostaje takav, kakav je !!!

    Eto..., još nešto interesantno i posebno, a iz Novog Miloševa...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':