NovoMiloševačka Slika dana - 14.07.2015

Sećanja na detinjstvo III ...

Sećanja na detinjstvo III ...

    Opis: Ima tako neki' stvari, koje Vas "aftomatcki priBacidu", u sećanja na detinjstvo...

    Tako me i ove, bele, plastične ručice, a na "korman" od mog' kultivatora, "podCećadu naTo dôbo"...

    U "prvi nastavak " ovog', malog' serijala, sam "sPomeno" mâjku, moju babu po ocu..., e..., baš "uTo vreme", kad' sam "jedared bijo kodNje uGosti, jedan dân poslaPodne", me je uzela "zaRuku", da "kav mâlko" prošetamo do "karlovačke", željezničke stanice...

    Stigli smo "naNju", baš kad' je "ajzliban" "ulazjio" i kad' je stao, "sîlna svetina" je "izišla" iz njega, al' sreća "u mâjku", koju sam čvrsto dr'žo "uRuku", jer bi se inače "poPlašijo"...

    Kroz "neko vreme", ostali smo sâmi "naStanicu", kad' sam i "primetijo smij" na "njeno lice" i pogled, u "pravac" magacina, odakle se slala i primala sitnija roba i paketi...

    "Isprid" njega je staj'o plavi, dečiji "bicikli, sas" pomoćnim točkovima i baš, kad' sam "poMislijo", kako je lep i kako bi vol'o da i ja imam jedan, al' baš isti "taki", mâjka mi je "kazala":

    Eeej..., ta možete misliti, kako sam ja "bijo zdravo, jâko" srećan "deran, uTaj momenat" !!!

    I prvo što sam oprezno dodirn'o na njega, su bile, baš te bele, plastične ručice, "sas" naslovne fotografije !!!

    "Bicikli" sam čuv'o i "tero", kroz "celo detinjstvo", sve dok ga nisam "priRastijo", a od njega su mi jedino one ostale, a koje sam, još pre dvadesetak godina, "naTako" na kultivator...

    I priznaću..., "neki put i dân-danaske", kad' prolazim pored njega, zastanem... i "žmurećki" dodirnem te bele, plastične ručice...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':