NovoMiloševačka Slika dana - 07.12.2015

Traktor ore, iza panonskog talasa...

Traktor ore, iza panonskog talasa...

    Opis: Slik'o sam "izAtara, tornjove" od beodranske i karlovačke pravoslavne crkve, da "bidnedu" zajedno...

    Kad' sam "kav razvijo" film i "naPravijo" sliku na "kompijuter, jedan moj dobar" je prokomentaris'o:

    On nije ni "primetijo", ono što sam ja "zaPravo" 'teo da "bidne glavno"..., a ja, dok sam slik'o, nisam ni "primetijo", ono što je on "mislijo" da je "glavno" !?!

    I još mi je kaz'o:

    Ništa nisam dalje "govorijo"...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':