NovoMiloševačka Slika dana - 15.09.2016

Akumulator ti je kav lebac što je...

Akumulator ti je kav lebac što je...

    Opis: Što se biciklova tiče, ovo dob'o "podCeća" na početak sedamdeseti' godina prošlog' vêka, kad' su se u "prodaju" pojavili, "kav" - bicikli "sas" pomoćnim "matorom, sas iznutrašnjim sagorevanjom"...

    "Ondak zaNji" nije trebala ni' "savobraćajna", ni' vozačka dozvola, ni' određene godine starosti, a da bi moglo da se "kav" učestvuje u "savobraćaj", da bi nekol'ko kasnije, to bilo "regulisano" po zakonu...

    "Danaske", za "kav" električne "biciklove", nema nikakve "regulative", tako da i' svi "teradu, brez" ikak'e smetnje !!!

    Pit'o sam jednog' Beodrana, ponosnog' vlasnika ovog' vozila, kol'ko mož' da "priđe, sas" jednim "punjenjom štuje, naŠta" sam "dobijo" sledeći odgovor:

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora
  Link sponzora